000193554 001__ 193554
000193554 003__ CZ-ZdVUG
000193554 005__ 20190426102537.0
000193554 041__ $$acze
000193554 040__ $$aABC039$$bcze
000193554 1001_ $$aTalich, Milan
000193554 245__ $$aKartografické zdroje jako kulturní dědictví – digitalizace, zpřístupnění, aplikace
000193554 520__ $$9cze$$aPřednáška o digitalizaci, zpřístupnění a aplikacích pro staré mapy na konferenci 23. slovenské geodetické dny v Trnavě
000193554 520__ $$9eng$$aPresentation about digitizing, publishing and applications for old maps on conference 23. slovaikan geodetical days in Trnava
000193554 655_4 $$aAudiovizuální tvorba
000193554 7001_ $$aAmbrožová, Klára
000193554 7001_ $$aAntoš, Filip
000193554 7001_ $$aBöhm, Ondřej
000193554 7001_ $$aHavrlant, Jan
000193554 7001_ $$aSoukup, Lubomír
000193554 7730_ $$92015
000193554 85642 $$uhttps://www.rvvi.cz/riv?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F00025615%3A_____%2F15%3A%230002162%21RIV16-MK0-00025615
000193554 909CO $$ooai:knihovna.vugtk.cz:193554$$qNUSL
000193554 910__ $$aABC039
000193554 980__ $$aseda
000193554 985__ $$atalich
000193554 985__ $$avackova
000193554 985__ $$aantos
000193554 985__ $$abohm
000193554 985__ $$ahavrlant
000193554 985__ $$autvar23
000193554 985__ $$aanotace