@article{Kartografickézdrojejakokulturnídědictví–digitalizace:193554,
   author    = "Talich, Milan and Ambrožová, Klára and Antoš, Filip and
           Böhm, Ondřej and Havrlant, Jan and Soukup, Lubomír",
   title    = "Kartografické zdroje jako kulturní dědictví –
           digitalizace, zpřístupnění, aplikace",
}