000193568 001__ 193568
000193568 003__ CZ-ZdVUG
000193568 005__ 20190204105546.0
000193568 041__ $$acze
000193568 040__ $$aABC039$$bcze
000193568 1001_ $$aTalich, Milan
000193568 24510 $$aKartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánů atlasů a glóbů
000193568 300__ $$a114
000193568 5203_ $$9cze$$aPotřeba digitalizace a zpřístupňování historických dat je nezbytná pro vyhodnocování výpovědní hodnoty kartografických pramenů z hlediska rekonstrukce historické krajiny a jejich struktur. Projekt Kartografické zdroje jako kulturní dědictví řeší související otázky a přispívá výrazně k ochraně kartografických děl a jejich využívání jako historických zdrojů i kulturního dědictví.
000193568 5203_ $$9eng$$aThere is no need to discuss the importance of old cartographic works digitization.Its advantages are certainly clear to see to everyone who ever wanted to study these works for professional purposes or entertainment. As with other old documents digitization allows access to valuable works and information they contain withoutfear of damage of the originals and without need to physically travel to respective archives, libraries or map collections.
000193568 655_4 $$aodborná kniha
000193568 7001_ $$aAntoš, Filip
000193568 7001_ $$aBöhm, Ondřej
000193568 7001_ $$aHavrlant, Jan
000193568 7001_ $$aSoukup, Lubomír
000193568 7001_ $$aAmbrožová, Klára
000193568 7001_ $$aChodějovská, Eva
000193568 7001_ $$aSemotanová, Eva
000193568 7001_ $$aŠimůnek, Robert
000193568 7730_ $$92015$$dPraha:Nakladatelství Historický ústav,2015.$$z978-80-7286-262-7
000193568 85642 $$ahttps://www.rvvi.cz/riv?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F00025615%3A_____%2F15%3A%230002157%21RIV16-MK0-00025615
000193568 910__ $$aABC039
000193568 980__ $$aclanky_vugtk
000193568 985__ $$aantos
000193568 985__ $$aanotace
000193568 985__ $$autvar23
000193568 985__ $$abohm
000193568 985__ $$avackova
000193568 985__ $$atalich
000193568 985__ $$asoukup
000193568 985__ $$ahavrlant