@article{193568,
   author    = "Talich, Milan and Antoš, Filip and Böhm, Ondřej and
           Havrlant, Jan and Soukup, Lubomír and Ambrožová, Klára
           and Chodějovská, Eva and Semotanová, Eva and Šimůnek,
           Robert",
   title    = "Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum
           nových metodik a technologií digitalizace,
           zpřístupnění a využití starých map, plánů atlasů a
           glóbů",
}