Metodika tvorby 3D modelu glóbů z poledníkových pásů
Talich, Milan ; Ambrožová, Klára ; Böhm, Ondřej ; Havrlant, Jan

Anotace: cze Tato metodika je návodem pro tvorbou 3D modelů glóbů z poledníkových pásů a pro jejich zpřístupnění odborné i laické veřejnosti například v aplikaci Google Earth. Tím se umožní vytvořit virtuální modely a studium i těch glóbů, které se dochovaly k dispozici pouze ve formě poledníkových pásů a nemusí již fyzicky existovat. Virtuální 3D modely jsou georeferencované a obsah takto vytvořených modelů glóbů lze následně porovnávat se skutečností, nebo s jinými modely starých glóbů, nebo i s jakoukoliv další georeferencovanou mapou například formou zprůhledňování. eng This methodology details the process of creating creating 3D models of globes from globe gores and making them publicly available through the web, Google Earth and similar platforms. This allows study and exploitation of virtual globes that otherwise exist only as globe gores. The 3D models are georeferenced and therefore can be compared to current maps, other globe models or any other georeferenced cartographic data set.

Citace: citace AMBROŽOVÁ, Klára, Ondřej BÖHM, Havrlant JAN a Milan TALICH. Metodika tvorby 3D modelu glóbů z poledníkových pásů [online]. 2015, , 21 s. [cit. 2019-01-08]. Dostupné z: http://naki.vugtk.cz/media/doc/metodika_globy-pasy.pdf

Typ publikace: certifikovaná metodika

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 23: Odvětvové informační středisko
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Klára Vacková, Ph.D.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Jan Havrlant, Ph.D.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Milan Talich, Ph.D.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Ondřej Böhm
Dokumentační centrum VÚGTK > Šedá literatura VÚGTK
Anotace článků

 Záznam vytvořen 2018-11-01, poslední editace 2019-04-26Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)