@article{193576,
   author    = "Antoš, Filip and Böhm, Ondřej",
   title    = "Software pro zpřístupnění mapových atlasů včetně
           propojení kartografické a popisné části",
}