Zpřístupňování kartografických zdrojů pomocí různých nástrojů
Talich, Milan

Annotation: eng Presentation on conference Social spatial differentiation of Bohemia in historical perspective. Přednáška na konferenci Sociálně prostorová diferenciace českých zemí v historické perspektivě, 4. června 2015.

Citation: TALICH, Milan. Zpřístupňování kartografických zdrojů pomocí různých nástrojů [online]. 2015 [cit. 2019-01-29]. Dostupné z: http://naki.vugtk.cz/media/doc/publikace/Talich_zpristupnovani_kz_prezentace.pdf

Publication type: Audiovizuální tvorba

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > ODIS
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Milan Talich
Documents of VÚGTK > Grey literature VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2018-11-02, last modified 2019-04-26Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)