Zpřístupňování kartografických zdrojů pomocí různých nástrojů
Talich, Milan

Anotace: eng Presentation on conference Social spatial differentiation of Bohemia in historical perspective. Přednáška na konferenci Sociálně prostorová diferenciace českých zemí v historické perspektivě, 4. června 2015.

Citace: TALICH, Milan. Zpřístupňování kartografických zdrojů pomocí různých nástrojů [online]. 2015 [cit. 2019-01-29]. Dostupné z: http://naki.vugtk.cz/media/doc/publikace/Talich_zpristupnovani_kz_prezentace.pdf

Typ publikace: Audiovizuální tvorba

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 23: Odvětvové informační středisko
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Milan Talich, Ph.D.
Dokumentační centrum VÚGTK > Šedá literatura VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV

 Záznam vytvořen 2018-11-02, poslední editace 2019-01-29Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)