000193579 001__ 193579
000193579 003__ CZ-ZdVUG
000193579 005__ 20190426102537.0
000193579 041__ $$acze
000193579 040__ $$aABC039$$bcze
000193579 1001_ $$aTalich, Milan
000193579 24510 $$aOvěřená technologie georeferencování glóbů
000193579 5203_ $$9eng$$aThis technology is concerned with techniques for georeferencing digitized globes. The goal of the process is to create a georeferenced high fidelity digital model that captures all the details of the original. As these models are georeferenced they can be compared to other maps and globes and allow assessing the period knowledge of Earth and celestial bodies and its progress in time. They can also be used as any other georeferenced map, e.g. published via WMS or displayed in GIS applications.
000193579 5203_ $$aTato technologie se zabývá postupem tvorby georeferencovaného digitálního obrazu starých glóbů, ve vysoké kvalitě, vhodné pro detailní studium. Cílem je vytvořit takový přesně georeferencovaný digitální model, který bude věrně kopírovat originál, to znamená, aby byl stejně čitelný jako originál nebo i lépe, a to díky prohlížení v počítači s možností přiblížení. Přesná georeference pak umožní porovnávání digitalizovaného starého glóbu se současným stavem nebo s jinými starými glóby. Lze tak nejen pohodlně sledovat postupné poznávání naší Země či nebeské oblohy u hvězdných glóbů, ale i hodnotit přesnost práce starých kartografů. Stejně tak umožní přesná georeference využít digitalizovaný starý glóbus jako každou jinou georeferencovanou mapu, například jej poskytovat formou webové mapové služby (WMS) pro využití v jakémkoliv GIS.
000193579 655_4 $$aPoloprovoz, ověřená technologie
000193579 7001_ $$aAmbrožová, Klára
000193579 7001_ $$aBöhm, Ondřej
000193579 7001_ $$aHavrlant, Jan
000193579 7730_ $$92015
000193579 85642 $$ahttps://www.rvvi.cz/riv?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F00025615%3A_____%2F15%3A%230002145%21RIV16-MK0-00025615
000193579 909CO $$ooai:knihovna.vugtk.cz:193579$$qNUSL$$qRIV
000193579 910__ $$aABC039
000193579 980__ $$aseda
000193579 985__ $$avackova
000193579 985__ $$ariv
000193579 985__ $$autvar23
000193579 985__ $$atalich
000193579 985__ $$ahavrlant
000193579 985__ $$abohm