@article{193579,
   author    = "Talich, Milan and Ambrožová, Klára and Böhm, Ondřej
           and Havrlant, Jan",
   title    = "Ověřená technologie georeferencování glóbů",
}