Ověřená technologie tvorby 3D modelu glóbů z poledníkových pásů
Talich, Milan ; Ambrožová, Klára ; Böhm, Ondřej ; Havrlant, Jan

Annotation: This verified technology describes methods for creating 3D models of globes from globe gores and making them publicly available through the web, Google Earth and similar platforms. This allows study and exploitation of virtual globes that otherwise exist only as globe gores. The 3D models are georeferenced and therefore can be compared to current maps, other globe models or any other georeferenced cartographic data set. Tato ověřená technologie obsahuje postupy pro tvorbou 3D modelů glóbů z poledníkových pásů a pro jejich zpřístupnění odborné i laické veřejnosti například v aplikaci Google Earth. Tím se umožní vytvořit virtuální modely a studium i těch glóbů, které se dochovaly k dispozici pouze ve formě poledníkových pásů a nemusí již fyzicky existovat. Virtuální 3D modely jsou georeferencované a obsah takto vytvořených modelů glóbů lze následně porovnávat se skutečností, nebo s jinými modely starých glóbů, nebo i s jakoukoliv další georeferencovanou mapou například formou zprůhledňování.

Citation: TALICH, Milan, Klára AMBROŽOVÁ, Ondřej BÖHM a Jan HAVRLANT. Ověřená technologie tvorby 3D modelu glóbů z poledníkových pásů [online]. 2015 [cit. 2019-01-11]. Dostupné z: http://naki.vugtk.cz/media/doc/OT_globy-pasy.pdf

Publication type: Poloprovoz, ověřená technologie

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Klára Vacková
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Jan Havrlant
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > ODIS
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Milan Talich
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Ondřej Böhm
Documents of VÚGTK > Grey literature VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2018-11-05, last modified 2019-04-26Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)