Ověřená technologie zobrazení digitalizovaných map v 3D modelu
Talich, Milan ; Ambrožová, Klára ; Böhm, Ondřej ; Havrlant, Jan ; Antoš, Filip

Anotace: This technology describes the process of displaying digitized old maps as 3D models in web browsers. The ability to see old maps as 3D models puts these maps into better context in relation to current landscape and improves the study of landscape development. The technology is focused on using old maps, but in principle it's usable for any map accessible via WMS or TMS. WebGL and the Cesium library are used to display the model in web browsers. Tato ověřená technologie pro zobrazení digitalizovaných starých map ve 3D modelu obsahuje ověřený postup, kterým je možné jejich zpřístupnění odborné i laické veřejnosti v georeferencované podobě formou 3D modelů na internetu. Možnost prohlížení mapy ve 3D zobrazení přidává další dimenzi při prohlížení mapy a umožňuje lepší studium vývoje krajiny. Ověřená technologie se zaměřuje hlavně na zpřístupnění starých map uložených ve formátu WMS nebo TMS, který umožňuje prohlížení georeferencovaných map. Je možné ji ale použít i pro novější mapy uložené v uvedených formátech. Zpřístupnění 3D modelu na internetu se děje pomocí javascriptového API WebGL a k vytvoření 3D modelu terénu se využívá javascriptová knihovna Cesium.

Citace: TALICH, Milan, Klára AMBROŽOVÁ, Ondřej BÖHM, Jan HAVRLANT a Filip ANTOŠ. Ověřená technologie zobrazení digitalizovaných map v 3D modelu [online]. 2015 [cit. 2019-01-11]. Dostupné z: http://naki.vugtk.cz/media/doc/OT_3D-modely.pdf

Typ publikace: Poloprovoz, ověřená technologie

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 23: Odvětvové informační středisko
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Klára Vacková, Ph.D.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Jan Havrlant, Ph.D.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Milan Talich, Ph.D.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Filip Antoš
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Ondřej Böhm
Dokumentační centrum VÚGTK > Šedá literatura VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV

 Záznam vytvořen 2018-11-05, poslední editace 2019-04-26Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)