Ověřená technologie digitalizace a zpřístupnění starých atlasů
Talich, Milan ; Ambrožová, Klára ; Antoš, Filip ; Böhm, Ondřej ; Havrlant, Jan

Anotace: This technology describes the process of digitization of old atlases and making them accessible online. Online access to the atlases helps to popularize these valuable artefacts and it allows to study them without risk to the original atlases. It also makes working with the atlases easier, enables to vie several pages at the same time etc. The technology describes methods for storing and using atlas metadata and displaying the digital copies in web browsers and demonstrates these principles on several old atlases. Předkládaná technologie popisuje způsob digitalizace starých atlasů a vystavení digitalizovaných starých atlasů na internetu ve vysoké kvalitě. Dále popisuje způsob uložení metadat o atlasech, principy webové aplikace pro jejich prohlížení a demonstruje tyto na konkrétních příkladech. Cílem technologie je zpřístupnit staré atlasy široké odborné i laické veřejnosti a přispět tak k popularizaci těchto vzácných památek a k jejich ochraně. Digitalizované atlasy přináší i některé výhody pro badatele, například snadné prohlížení několika listů současně, v případě georeferencovaných mapových částí snadné porovnání s dalšími mapovými podklady ať již současnými nebo starými.

Citace: TALICH, Milan, Filip ANTOŠ, Ondřej BÖHM, Jan HAVRLANT a Klára AMBROŽOVÁ. Ověřená technologie digitalizace a zpřístupnění starých atlasů [online]. 2015 [cit. 2019-01-11]. Dostupné z: http://naki.vugtk.cz/media/doc/OT_atlasy.pdf

Typ publikace: Poloprovoz, ověřená technologie

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 23: Odvětvové informační středisko
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Klára Vacková, Ph.D.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Jan Havrlant, Ph.D.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Milan Talich, Ph.D.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Filip Antoš
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Ondřej Böhm
Dokumentační centrum VÚGTK > Šedá literatura VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV

 Záznam vytvořen 2018-11-05, poslední editace 2019-04-26Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)