@article{193589,
   author    = "Souček, Zbyněk and Český úřad zeměměřický a
           katastrální",
   title    = "Soubor popisných informací katastru nemovitostí v roce
           2003",
   year     = "2004",
   note     = "Č.j. 1011/2004-22",
}