000193604 001__ 193604
000193604 005__ 20190807112047.0
000193604 041__ $$acze
000193604 040__ $$aABC039$$bcze
000193604 1102_ $$aVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
000193604 24510 $$aDigitalizační zařízení starých zeměměřických a astronomických přístrojů$$bTechnická dokumentace a popis
000193604 264_1 $$aZdiby$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.$$c2018
000193604 300__ $$a10 stran
000193604 506__ $$apublic
000193604 500__ $$aTZ a VZ VÚGTK: 25-1284/2018
000193604 540__ $$aDílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.
000193604 655_4 $$azprávy výzkumné
000193604 8564_ $$uhttp://knihovna.vugtk.cz/record/193604/files/Digitalizacni_zarizeni_zememerick%C3%BDch_a_astronomickych_pristroju_25-1284-2018.pdf
000193604 980__ $$avyzkumne_zpravy
000193604 999C1 $$aDG18P02OVV05 - Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století.$$bMK ČR