@article{193611,
   author    = "Holota, Petr",
   title    = "Aproximativní reprezentace Legendreových funkcí prvního
           a druhého druhu při konstrukci Galerkinovy matice a
           modelování gravitačního potenciálu Země v systému
           elipsoidálních souřadnicích",
}