Mezilaboratorní porovnávací zkouška MPZ 12-400-15
Hánek, Pavel ; Umnov, Ilya ; Volkmann, Michal

Anotace: Exam confirmed the calibration procedure for inclinometers. Calibration procedure was using for calibration . Verifying the correctness performs Czech Metrology Institute. Ověření technologie využívané pro kalibraci sklonoměrů. Mezilaboratorní porovnávací zkoušky slouží jako vědecké potvrzení správnosti používaného kalibračního postupu a správnosti parametrů etalonu - tyto zkoušky, resp. ověření provádí nezávislá organizace, v rámci ČR je touto organizací pro oblast metrologie stanoven Český metrologický institut.

Citace: HÁNEK, Pavel, ilya UMNOV a Michal VOLKMANN. Mezilaboratorní porovnávací zkouška MPZ 12-400-15. Zdiby: VUGTK, 2015.

Typ publikace: Poloprovoz

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 25: Metrologie a inženýrská geodézie
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Pavel Hánek, Ph.D.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Ilya Umnov
Dokumentační centrum VÚGTK > Šedá literatura VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV

 Záznam vytvořen 2018-11-20, poslední editace 2019-04-26Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)