@article{193639,
   author    = "Český úřad zeměměřický a katastrální",
   title    = "Historický vývoj zeměměřických činností ve
           veřejném zájmu a státních orgánů v civilní sféře:
           1918-2018; 2. rozšířené a pozměněné",
}