Využití digitálních technologií zpracování archivních leteckých měřických snímků pro skutečné zaměření staveb odvodnění v systému S-JTSK
Šafář, Václav ; Tlapáková, Lenka

ISBN: 978-80-85881-00-4

Published: Praha : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2018Extent: 34 stran

Link: http://knihovna.vugtk.cz/record/193652/files/Metodika_finalv1_spu.pdf

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > GIS & Cadastre
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Václav Šafář
Library VÚGTK > Books

 Record created 2018-12-13, last modified 2018-12-13


Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)