000193653 001__ 193653
000193653 003__ CZ-ZdVUG
000193653 005__ 20181214122159.0
000193653 040__ $$aABC039$$bcze
000193653 1102_ $$aČeskoslovenská komora pozemkových úprav
000193653 24510 $$aAlmanach pozemkových úprav$$bVydáno k výročí deseti let zákona č.284/1991 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
000193653 264_1 $$a[Česko]$$bČMKPÚ$$c2001
000193653 300__ $$a234 stran$$c30 cm
000193653 653_0 $$aČMKPÚ
000193653 910__ $$aABC039$$b49642
000193653 943__ $$aPolice:řada
000193653 980__ $$aknihy