Ověřená technologie budování bodů podrobného bodového pole prostřednictvím GNSS
Kocáb, Milan ; Zaoralová, Jana ; Vilím, David

Anotace: Verified technology solves the process of building minor geodetic control using the server for communication between the field staff and data processing in the office and GNSS technology. Technology further describes working with data in the field and use new software applications including process quick settlement points in the micronetwork and the possibility of immediate utilization calculated aligned coordinates of points PPBP for example, precision surveying work on site. Ověřená technologie řeší postup budování bodů podrobného polohového bodového pole s využitím serveru pro komunikaci mezi polními pracovníky a zpracováním dat v kanceláři a technologie GNSS. Technologie dále popisuje práci s daty v terénu a využití nové programové aplikace včetně postupu rychlého vyrovnání bodů v mikrosíti a možnosti okamžitého využití vypočtených vyrovnaných souřadnic bodů PPBP například pro přesné vytyčovací práce na stavbě.

Citace: KOCÁB, Milan, Jana ZAORALOVÁ a David VILÍM. Ověřená technologie budování bodů podrobného bodového pole prostřednictvím GNSS [online]. 2015 [cit. 2019-01-10]. Dostupné z: http://www.geometrplan.cz.

Typ publikace: ověřená technologie

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 25: Metrologie a inženýrská geodézie
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Jana Zaoralová, Ph.D
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Milan Kocáb
Dokumentační centrum VÚGTK > Šedá literatura VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV
Anotace článků

 Záznam vytvořen 2019-01-10, poslední editace 2019-04-26Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)