Bibliografie VÚGTK
Rupture process of the 2014 Cephalonia, Greece, earthquake doublet (Mw6) as inferred from regional and local seismic data
Kostelecký, Jan ; Gallovič, František ; Janský, J. ; Kiratzi, Anna ; Plicka, Vladimír ; Serpetsidaki, A. ; Sokos, Effimios ; Tselentis, G.-A. ; Zahradník, Jiří

Zdroj: Tectonophysics : 656. (2015), s.131-141. ISSN: 0040-1951

Typ publikace: článek v odborném periodiku
Rozsah: 11 stran

Anotace:
We study the 26 January and 3 February, 2014 (~Mw6) events in Cephalonia, combining weak and strong motion wave forms from regional and local stations. The hypocenter of the January 26 event is located at the southern most tip of the Paliki Peninsula, ata depth of ~15 km. The centroid moment tensor (CMT) solution indicates rupture along a N20°E dextral strike-slip fault, dipping to the east. The hypocenter of the February 3 event is 10 km NNE of the first, at shallower depth (~5 km). The CMT solution of this event is highly uncertain. The kinematic slip model for the January 26 event indicates that the rupture was mainly confined to shallow depths, and it propagand upwards and towards NE. The major slip patches, when projected to the surface, cover the western part of the Paliki Peninsula and include the areaswhere surface ruptureswere observed. Our preferred slip model for the event of February 3 is based on a published two-segment fault model.

Citace: KOSTELECKÝ, Jan, František GALLOVIČ, J. JANSKÝ, et al. Rupture process of the 2014 Cephalonia, Greece, earthquake doublet (Mw6) as inferred from regional and local seismic data. Tectonophysics. Spolková republika Německo, 656(2015), 131-141. DOI: 10.1016/j.tecto.2015.06.013. ISSN 0040-1951.

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 24: Geodézie a geodynamika
Dokumentační centrum VÚGTK > Články VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV

 Záznam vytvořen 2019-01-14, poslední editace 2019-01-14Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)