@article{193685,
   author    = "příjmení,jm. and České vysoké učení technické v
           Praze",
   title    = "Česká technika: Czech technical university",
}