Bibliografie VÚGTK
Digitalizace starých kartografických děl jako nástroj jejich ochrany a sofistikovaného využití
Talich, MilanPublication type: audiovizuální tvorba

Annotation:
The principles and procedures for digitizing old cartographic products - maps, atlases and globes are presented. An example of good practice is the digitization center of old cartographic products in VÚGTK Zdiby. Tools for the protection, accessibility and more sophisticated use of these products by web applications at Chartae-antiquae.cz is discussed and demonstrated. Jsou uvedeny principy a postupy digitalizace starých kartografických děl - map, atlasů a glóbů. Jako příklad dobré praxe je uváděno digitalizační centrum starých kartografických děl ve VÚGTK Zdiby. Diskutovány a předvedeny jsou nástroje pro ochranu, zpřístupnění a sofistikovanější využití těchto děl pomocí webových aplikací na chartae-antiquae.cz.

Citation: TALICH, Milan. Digitalizace starých kartografických děl jako nástroj jejich ochrany a sofistikovaného využití [online]. 2016 [cit. 2019-02-11]. Dostupné z: http://naki.vugtk.cz/media/doc/publikace/digitalizace-SKD_Zamrsk_2016_Talich.pdf

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > ODIS
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Milan Talich
Documents of VÚGTK > Articles VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2019-02-11, last modified 2019-02-11Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)