000193700 001__ 193700
000193700 003__ CZ-ZdVUG
000193700 005__ 20190220115922.0
000193700 020__ $$a978-80-7037-310-1
000193700 022__ $$a0035-9378
000193700 044__ $$axr
000193700 041__ $$acze
000193700 040__ $$aABC039$$bcze
000193700 24510 $$aZ dějin geodézie a kartografie 19$$bMapová díla, zeměměřické práce, přístroje a osobnosti
000193700 264_1 $$aPraha$$bNárodní technické muzeum v Praze$$c2018
000193700 300__ $$a209 stran$$c30 cm
000193700 490__ $$aRozpravy Národního technického muzea v Praze$$v228
000193700 504__ $$aObsahuje bibliografické údaje a rejstřík
000193700 500__ $$aAlexandr Drbal: Český a rakouský matematik, zeměměřič a pedagog Jan Holfeld v Čechách a v Haliči. Pavel Hánek a Pavel Hánek: Měřictví v českém stavebnictví ve 12.-14.století. Milan Talich: První začlenění českých, slovenských a maďarských geodetických základů do Evropského referenčního rámce EUREF v letech 1991 až 1994.
000193700 655_4 $$amonografie
000193700 653_0 $$azeměměřické práce$$amapová díla$$aosobnosti$$apřístroje
000193700 7001_ $$9editor$$aŠvejda, Antonín
000193700 7102_ $$aNárodní technické muzeum v Praze
000193700 910__ $$aABC039$$b51307
000193700 943__ $$aPolice:studovna
000193700 980__ $$aknihy
000193700 985__ $$ahistorie