Barcode Knihovna Sbírka Location Popis Výpůjční doba Stav Termín pro vrácení Možnost(i)
201900007 VÚGTK StudyRoom 51368 vQ 4 weeks available -