000193714 001__ 193714
000193714 003__ CZ-ZdVUG
000193714 005__ 20190325112818.0
000193714 020__ $$a978-80-248-3185-5
000193714 040__ $$aABC039$$bcze
000193714 1001_ $$aLampart, Marek
000193714 24510 $$aÚvod do dynamických systémů$$bteorie a praxe v geoinformatice
000193714 264_1 $$aOstrava$$bVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava$$c2013
000193714 300__ $$a199 stran
000193714 7001_ $$aIvan, Igor
000193714 7001_ $$aHorák, Jiří
000193714 910__ $$aABC039$$b51369
000193714 943__ $$aPolice:studovna
000193714 980__ $$aknihy