000193716 001__ 193716
000193716 003__ CZ-ZdVUG
000193716 005__ 20190415095626.0
000193716 041__ $$acze
000193716 040__ $$aABC039$$bcze
000193716 1001_ $$aHánek, Pavel
000193716 24510 $$aInformace o terminologickém slovníku zěměměřictví a katastru nemovitostí
000193716 300__ $$a4 strany
000193716 5203_ $$aThe article deals with Terminological dictionary of Geodesy, Cartography and Cadastre. Terminological dictionary is created a terminological commission of the Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre. The dictionary is divided into several basic branches. The article presents dictionary, his solutions and user's functions.
000193716 5203_ $$aČlánek se zabývá terminologickým slovníkem zeměměřictví a katastru nemovitostí. Terminologický slovník je vytvářen terminologickou komisí Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a je členěn na několik základních oborů. Text představuje současné řešení slovníku včetně uvedení základních uživatelských funkcí.
000193716 6112_ $$aMezinárodní konference Geodézie a Důlního měřictví 2016 XXIII. konference Společnosti důlních měřičů a geologů$$cOstrava$$d19.10.2016$$g1-4
000193716 655_4 $$asborníkové příspěvky
000193716 7730_ $$92016$$dOstrava: Společnost důlních měřičů a geologů, 2016.$$g2016, 1-4.$$tMezinárodní konference Geodézie a Důlního měřictví 2016 XXIII. konference Společnosti důlních měřičů a geologů$$z978-80-248-3977-6
000193716 85642 $$ahttps://www.rvvi.cz/riv?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F00025615%3A_____%2F16%3AN0000032%21RIV17-MSM-00025615
000193716 910__ $$aABC039
000193716 980__ $$aclanky_vugtk
000193716 985__ $$ahanek
000193716 985__ $$ariv
000193716 985__ $$a25