Bibliografie VÚGTK
Informace o terminologickém slovníku zěměměřictví a katastru nemovitostí
Hánek, Pavel

Zdroj: Mezinárodní konference Geodézie a Důlního měřictví 2016 XXIII. konference Společnosti důlních měřičů a geologů : 2016, 1-4.

Typ publikace: sborníkové příspěvky
Rozsah: 4 strany

Anotace:
The article deals with Terminological dictionary of Geodesy, Cartography and Cadastre. Terminological dictionary is created a terminological commission of the Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre. The dictionary is divided into several basic branches. The article presents dictionary, his solutions and user's functions. Článek se zabývá terminologickým slovníkem zeměměřictví a katastru nemovitostí. Terminologický slovník je vytvářen terminologickou komisí Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a je členěn na několik základních oborů. Text představuje současné řešení slovníku včetně uvedení základních uživatelských funkcí.

Citace: HÁNEK, Pavel. Informace o terminologickém slovníku zěměměřictví a katastru nemovitostí. In: Mezinárodní konference Geodézie a Důlního měřictví 2016 XXIII. konference Společnosti důlních měřičů a geologů. Ostrava: Společnost důlních měřičů a geologů, 2016, s. 1-4. ISBN 978-80-248-3977-6.

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Pavel Hánek, Ph.D.
Dokumentační centrum VÚGTK > Články VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV

 Záznam vytvořen 2019-04-15, poslední editace 2019-04-15Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)