000193721 001__ 193721
000193721 003__ CZ-ZdVUG
000193721 005__ 20191202103431.0
000193721 041__ $$acze
000193721 040__ $$aABC039$$bcze
000193721 1001_ $$aPaulus, Filip
000193721 24510 $$aFormování Česko-bavorské hranice na podkladech hraničních map a plánů
000193721 655_4 $$aposter
000193721 7001_ $$aSteinová, Šárka
000193721 7001_ $$aDrozda, Jiří
000193721 7102_ $$aVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
000193721 7102_ $$aNárodní archiv
000193721 7730_ $$92019
000193721 8564_ $$uhttp://knihovna.vugtk.cz/record/193721/files/poster-cesko-bavorska-hranice.pdf
000193721 909CO $$ooai:knihovna.vugtk.cz:193721$$pNUSL
000193721 910__ $$aABC039
000193721 980__ $$aseda
000193721 985__ $$adrozda
000193721 985__ $$anusl
000193721 985__ $$autvar23