@article{193721,
   author    = "Paulus, Filip and Steinová, Šárka and Drozda, Jiří and
           Výzkumný ústav geodetický, topografický a
           kartografický, v.v.i. and Národní archiv",
   title    = "Formování Česko-bavorské hranice na podkladech
           hraničních map a plánů",
}