@article{193732,
   author    = "Šmída, Zdeněk",
   title    = "Almanach Československých státních hranic 1918-1938: (k
           poctě 100. výročí vzniku ČSR)",
}