Bibliografie VÚGTK
750 let od úpravy zemských měr
Hánek, Pavel ; Hánek, Pavel

Zdroj: Geodetický a kartografický obzor : 64(10), s.222-225 ISSN: 1805-7446

Typ publikace: články v odborných časopisech
Rozsah: 4 strany

Odkaz: http://egako.eu/wp-content/uploads/2018/10/gako_2018_10.pdf
Anotace:
During external colonization between 12th – 14th century, Bohemia underwent a great political, economic and territorial expansion. Extensive urban, rural and fortification construction resulted in an attempt to reform the units of measurement. Czech King Přemysl Otakar II. (1233–1278), important central European monarch tried to reform the units of measurement and simultaneously lay the foundations of the measuring service . The text deals mainly with the issue of the metric dimension of the Prague ell (cubit) (0.5976 m) and suggests further development. Za vnější kolonizace, probíhající ve 12. – 14. století, prošel český stát velkým politickým, ekonomickým a územním rozmachem. Rozsáhlá městská, venkovská i fortifikační výstavba a rozvoj hospodářství vedly k tomu, že český král Přemysl Otakar II. (1233–1278), významný středoevropský panovník, se roku 1268 pokusil o reformu zemských měr a souběžně položil základy měřické služby. Text se věnuje zejména problematice metrického rozměru pražského lokte a naznačuje další vývoj.

Citace: HÁNEK, Pavel a Pavel HÁNEK. 750 let od úpravy zemských měr. Geodetický a kartografický obzor [online]. Česká republika, 2018, 64(10), 222-225 [cit. 2019-06-11]. ISSN 1805-7446. Dostupné z: http://egako.eu/wp-content/uploads/2018/10/gako_2018_10.pdf

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 25: Metrologie a inženýrská geodézie
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Pavel Hánek, Ph.D.
Dokumentační centrum VÚGTK > Články VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV

 Záznam vytvořen 2019-06-11, poslední editace 2019-06-18


Externí odkaz:
Stáhnout fulltext
Fulltext
Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)