000193738 001__ 193738
000193738 003__ CZ-ZdVUG
000193738 005__ 20190618110625.0
000193738 041__ $$acze
000193738 040__ $$aABC039$$bcze
000193738 1001_ $$aHánek, Pavel
000193738 24510 $$a750 let od úpravy zemských měr
000193738 300__ $$a4 strany
000193738 5203_ $$aDuring external colonization between 12th – 14th century, Bohemia underwent a great political, economic and territorial expansion. Extensive urban, rural and fortification construction resulted in an attempt to reform the units of measurement. Czech King Přemysl Otakar II. (1233–1278), important central European monarch tried to reform the units of measurement and simultaneously lay the foundations of the measuring service . The text deals mainly with the issue of the metric dimension of the Prague ell (cubit) (0.5976 m) and suggests further development.
000193738 5203_ $$9cze$$aZa vnější kolonizace, probíhající ve 12. – 14. století, prošel český stát velkým politickým, ekonomickým a územním rozmachem. Rozsáhlá městská, venkovská i fortifikační výstavba a rozvoj hospodářství vedly k tomu, že český král Přemysl Otakar II. (1233–1278), významný středoevropský panovník, se roku 1268 pokusil o reformu zemských měr a souběžně položil základy měřické služby. Text se věnuje zejména problematice metrického rozměru pražského lokte a naznačuje další vývoj.
000193738 655_4 $$ačlánky v odborných časopisech
000193738 7001_ $$aHánek, Pavel
000193738 7730_ $$92018$$dČeská republika,2018.$$g64(10), s.222-225$$tGeodetický a kartografický obzor$$x1805-7446
000193738 8564_ $$uhttp://egako.eu/wp-content/uploads/2018/10/gako_2018_10.pdf
000193738 85642 $$ahttps://www.rvvi.cz/riv?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F00025615%3A_____%2F18%3AN0000009%21RIV19-MK0-00025615
000193738 910__ $$aABC039
000193738 980__ $$aclanky_vugtk
000193738 985__ $$ariv
000193738 985__ $$autvar25
000193738 985__ $$ahanek