@article{193741,
   author    = "Šafář, Václav and Černota, Pavel and Pospíšil,
           Jiří",
   title    = "BEP VE VÝSTAVBĚ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY",
}