000193742 001__ 193742
000193742 003__ CZ-ZdVUG
000193742 005__ 20190712092541.0
000193742 040__ $$aABC039$$bcze
000193742 1001_ $$aAmbrož, Robin
000193742 24510 $$aSpecializovaná mapa obor a bažantnic – historické areály
000193742 264_1 $$aZdiby$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.$$c2019
000193742 7001_ $$aDrozda, Jiří
000193742 7001_ $$aSteinová, Šárka
000193742 7102_ $$aVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
000193742 8564_ $$uhttp://knihovna.vugtk.cz/record/193742/files/Zanikle.pdf
000193742 8564_ $$uhttp://knihovna.vugtk.cz/record/193742/files/Nmap01_Obory_Popis-metod-a-vysledku.pdf.pdf
000193742 8564_ $$uhttp://knihovna.vugtk.cz/record/193742/files/Nmap01_Obory_Pruvodni_zprava.pdf
000193742 910__ $$aABC039
000193742 980__ $$amapy
000193742 985__ $$adrozda