@article{193742,
   author    = "Ambrož, Robin and Drozda, Jiří and Steinová, Šárka
           and Výzkumný ústav geodetický, topografický a
           kartografický, v.v.i.",
   title    = "Specializovaná mapa obor a bažantnic – historické
           areály",
}