000193743 001__ 193743
000193743 003__ CZ-ZdVUG
000193743 005__ 20190712093437.0
000193743 040__ $$aABC039$$bcze
000193743 1001_ $$aAmbrož, Robin
000193743 24510 $$aSpecializovaná mapa obor a bažantnic – funkční areály
000193743 264_1 $$aZdiby$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.$$c2019
000193743 7001_ $$aDrozda, Jiří
000193743 7001_ $$aSteinová, Šárka
000193743 7102_ $$aVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
000193743 8564_ $$uhttp://knihovna.vugtk.cz/record/193743/files/Funkcni.pdf
000193743 8564_ $$uhttp://knihovna.vugtk.cz/record/193743/files/Nmap02_Obory_Popis-metod-a-v%C3%BDsledku.pdf.pdf
000193743 8564_ $$uhttp://knihovna.vugtk.cz/record/193743/files/Nmap02_Obory_Pruvodni_zprava.pdf
000193743 910__ $$aABC039
000193743 980__ $$amapy
000193743 985__ $$adrozda