@article{193743,
   author    = "Ambrož, Robin and Drozda, Jiří and Steinová, Šárka
           and Výzkumný ústav geodetický, topografický a
           kartografický, v.v.i.",
   title    = "Specializovaná mapa obor a bažantnic – funkční
           areály",
}