@article{193748,
   author    = "Drbal, Alexandr",
   title    = "Český a rakouský matematik, zeměměřič a pedagog Jan
           Holfeld v Čechách a v Haliči",
}