@article{Vyjádření:195149,
   author    = "Jílková, Veronika",
   title    = "Vyjádření prvků obsahu map velkého měřítka od 19.
           století po současnost.; 1. vydání",
   note     = "1 ks",
}