@article{používání:195159,
   author    = "Hauserová Milena, Poláková Jitka",
   title    = "Pomůcka pro používání základních historických map
           pro studenty FA ČVUT.; 1. vydání",
   note     = "1 ks",
}