@article{195213,
   author    = "Makovec, Radek and Vacek, Tomáš and Zaoralová, Jana",
   title    = "E1 - Příprava projektu optimalizace softwarové platformy
           pro grafickou část aplikací MicroGEOS Nautil a DIKAT®",
}