000195888 001__ 195888
000195888 005__ 20191202094903.0
000195888 24500 $$aDodávka diskového pole pro zálohování dat
000195888 264_1 $$aZdiby$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.$$c15.8. 2019
000195888 300__ $$a5 stran
000195888 655_4 $$aveřejná zakázka
000195888 8564_ $$uhttp://knihovna.vugtk.cz/record/195888/files/organiza%C4%8Dn%C3%AD%20na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20%C5%99editele.pdf
000195888 8564_ $$uhttp://knihovna.vugtk.cz/record/195888/files/v%C3%BDzva.pdf
000195888 8564_ $$uhttp://knihovna.vugtk.cz/record/195888/files/zve%C5%99ejn%C4%9Bn%C3%AD.jpg
000195888 8564_ $$uhttp://knihovna.vugtk.cz/record/195888/files/%C4%8Destn%C3%A9%20prohl%C3%A1%C5%A1eno%20OHK.pdf
000195888 8564_ $$uhttp://knihovna.vugtk.cz/record/195888/files/dodac%C3%AD%20list.pdf
000195888 8564_ $$uhttp://knihovna.vugtk.cz/record/195888/files/faktura.pdf
000195888 8564_ $$uhttp://knihovna.vugtk.cz/record/195888/files/objedn%C3%A1vka.pdf
000195888 8564_ $$uhttp://knihovna.vugtk.cz/record/195888/files/ozn%C3%A1men%C3%AD%20o%20v%C3%BDb%C4%9Bru.pdf
000195888 8564_ $$uhttp://knihovna.vugtk.cz/record/195888/files/p%C3%ADsemn%C3%A1%20zpr%C3%A1va%20zadavatele.pdf
000195888 8564_ $$uhttp://knihovna.vugtk.cz/record/195888/files/protokol%20jedn%C3%A1n%C3%AD%20OHK.pdf
000195888 8564_ $$uhttp://knihovna.vugtk.cz/record/195888/files/protokol%20o%20otev%C3%ADr%C3%A1n%C3%AD%20ob%C3%A1lek.pdf
000195888 910__ $$aVÚGTK
000195888 980__ $$averejne_zakazky