@article{195892,
   title    = "Nákup měřidla a záznamového zařízení
           meteorologických veličin: Ústecká",
}