000195911 001__ 195911
000195911 003__ CZ-ZdVUG
000195911 005__ 20191003123647.0
000195911 040__ $$aABC039$$bcze
000195911 1102_ $$aCEEC research
000195911 24510 $$aStudie veřejné správy
000195911 264_1 $$abez místa vydání$$bCEEC research$$c2019
000195911 300__ $$a45 stran$$cA4
000195911 7102_ $$aSUDOP GROUP
000195911 910__ $$aABC039$$b51389
000195911 943__ $$aPolice:studovna
000195911 980__ $$aknihy