@article{195919,
   author    = "Soukup, Karel and Plšek, Vladimír and Tomalová, Alena
           and Sedláček, Miloš and Šanda, Luděk and Ondráček,
           Petr",
   title    = "Jihomoravský kraj: atlas ortofotomap 1:25000",
}