Omezené
První začlenění českých, slovenských a maďarských polohových geodetických základů do Evropského referenčního rámce EUREF v letech 1991 až 1994
Talich, Milan

Anotace: A quarter of a century ago, we began evaluating the EUREF-EAST '91 GPS campaign, later referred to as EUREF-CS / H '91. It was the first systematic measurement of GNSS technologies to implement a modern geocentric system in the former Czechoslovakia. Specifically, it was the first incorporation of the geodetic positioning foundations of the former Czechoslovakia and also Hungary into the then European EUREF'89 reference frame. The campaign was provided by the Institut für Angewandte Geodäsie (IfAG) from Frankfurt am Main (today's BKG). The processing of the measured data also took place in IfAG Frankfurt. The resulting coordinates of the determined points in the territories of these three states then served for further densification works (NULRAD). The paper discusses in more detail how data is being evaluated. Před čtvrt stoletím se započalo s vyhodnocením GPS kampaně EUREF-EAST, později označované jako EUREF - CS/H '91. Bylo to první systematické měření technologií GNSS za účelem realizace moderního geocentrického systému v bývalém Československu. Konkrétně se jednalo tehdy o první začlenění polohových geodetických základů zemí bývalého Československa a dále i Maďarska do tehdejšího Evropského referenčního rámce EUREF'89. Kampaň přístrojově zabezpečil tehdejší Institut für Angewandte Geodäsie (IfAG) z Frankfurtu nad Mohanem (dnešní BKG). Vyhodnocení měřených hodnot probíhalo taktéž v IfAG Frankfurt. Výsledné souřadnice určených bodů na územích těchto tří států pak sloužily k dalším zahušťovacím pracím (NULRAD). Příspěvek pojednává detailněji o způsobu vyhodnocení dat, který poprvé uveřejňuje v českém jazyce.

Citace: TALICH, Milan. První začlenění českých, slovenských a maďarských polohových geodetických základů do Evropského referenčního rámce EUREF v letech 1991 až 1994. Z dějin geodézie a kartografie 19 Mapová díla, zeměměřické práce, názvosloví, přístroje a osobnosti. Praha: Národní technické muzeum, 2018, s. 186-204. ISBN 978-80-7037-310-1.

Zdroj: Z dějin geodézie a kartografie 19 Mapová díla, zeměměřické práce, názvosloví, přístroje a osobnosti Zdrojový dokument: Z dějin geodézie a kartografie 19 Mapová díla, zeměměřické práce, názvosloví, přístroje a osobnosti
Rozsah: 19 stran
Typ publikace: kapitola v odborné knize
Odkaz: https://knihovna.vugtk.cz/record/193686/files/Z_dejin_GaK_19_17_12_2018_Talich.pdf

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Služební záznamy knihovny > Smazané

 Záznam vytvořen 2019-11-19, poslední editace 2019-12-09


Externí odkaz:
Stáhnout fulltext
Fulltext
Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)