Bibliografie VÚGTK
Představení projektu zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století
Hánek, Pavel

Zdroj: Sborník referátů Mezinárodní konference Geodézie a Důlní měřictví 2018 XXV. konference Společnosti důlních měričů a geologů, z. s.

Typ publikace: konferenční příspěvky
Rozsah: 6 stran

Anotace:
The article introduces the focus of the project "Surveying and Astronomical Instruments Used in the Czech Republic from the 16th to the End of the 20th Century", which is supported by the NAKI II program, the provider of which is the Ministry of Culture of the Czech Republic. The project is solved by the Research institute of geodesy, topography and cartography and National Technical Museum in Prague. The subject of the project is documenting important geodetical and geodetic-astronomical instruments, which are preserved in collections in our territory. Příspěvek seznámí čtenáře se zaměřením výzkumného projektu „Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století“, který je podporován v rámci programu NAKI II, jehož poskytovatelem je Ministerstvo kultury ČR. Projekt je řešen Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým, v. v. i. a Národním technickým muzeem v Praze. Předmětem projektu je zdokumentovat významné zeměměřické a geodeticko-astronomické přístroje, které jsou zachovány ve sbírkách na našem území.

Citace: HÁNEK, Pavel. Představení projektu zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století. In: Sborník referátů Mezinárodní konference Geodézie a Důlní měřictví 2018 XXV. konference Společnosti důlních měričů a geologů, z. s.. Plzeň: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018, s. 1-6. ISBN 978-80-248-4226-4.

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 25: Metrologie a inženýrská geodézie
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Pavel Hánek, Ph.D.
Dokumentační centrum VÚGTK > Články VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV

 Záznam vytvořen 2019-11-19, poslední editace 2019-11-19Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)