Specializovaná mapa porostů obor a bažantnic
Drozda, Jiří ; Steinová, Šárka ; Ambrož, Robin ; Výzkumný ústav geotetický, topografický a kartografický, v.v.i.

Signature: 51404

Published: Zdiby : Výzkumný ústav geotetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2019
Annotation: Cílem zpracování specializované mapy s odborným obsahem je nejenom dokladovat existenci mysliveckých zařízení (obor a bažantnic), a to jak funkčních tak i těch, které se nezachovaly do současnosti v původní podobě a účelu, ale i shromáždit dostupné informace o porostech v těchto objektech a formou jednoduchých pasportů tyto informace poskytnout širokému okruhu potenciálních uživatelů. The aim of the creation of specialized map with professional content is not only to prove the existence of hunting objects (deer-parks and pheasants), both functional and abolished in its original form, but also to collect available information about the stands and to provide this information to a wide range of potential users in the form of simple passports.
Annotation: Cílem zpracování specializované mapy s odborným obsahem je nejenom dokladovat existenci mysliveckých zařízení (obor a bažantnic), a to jak funkčních tak i těch, které se nezachovaly do současnosti v původní podobě a účelu, ale i shromáždit dostupné informace o porostech v těchto objektech a formou jednoduchých pasportů tyto informace poskytnout širokému okruhu potenciálních uživatelů.
The aim of the creation of specialized map with professional content is not only to prove the existence of hunting objects (deer-parks and pheasants), both functional and abolished in its original form, but also to collect available information about the stands and to provide this information to a wide range of potential users in the form of simple passports.

Citation: DROZDA, Jiří, Šárka STEINOVÁ a Robin AMBROŽ. Specializovaná mapa porostu obor a bažantnic v časové ose od jejich vzniku do současnosti. Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 2020. Dostupné také z: http://knihovna.vugtk.cz/record/195981

Publication type: certifikovaná metodika
Link: http://knihovna.vugtk.cz/record/195981/files/Nmap03_Obory_Popis_metod-a-vysledku.pdf; http://knihovna.vugtk.cz/record/195981/files/Nmap03_Obory_Pruvodni_zprava.pdf; http://knihovna.vugtk.cz/record/195981/files/Nmap03%20Porosty.pdf

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > ODIS
Focus on VÚGTK > Researchers > Jiří Drozda
Documents of VÚGTK > Grey literature VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV
Strock revision > NRGL

 Record created 2020-01-02, last modified 2021-08-11


(Sign. 51401/1):
Download fulltextPDF
(Sign. 51401/2):
Download fulltextPDF
Fulltext:
Download fulltextPDF
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)