000195982 001__ 195982
000195982 003__ CZ-ZdVUG
000195982 005__ 20210212123615.0
000195982 040__ $$aABC039$$bcze
000195982 1001_ $$aDrozda, Jiří
000195982 24510 $$aObory a bažantnice ve vybraných krajích$$belektronický dokument
000195982 264_1 $$aZdiby$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.$$c2019
000195982 7001_ $$aŠteinová, Šárka
000195982 7001_ $$aAmbrož, Robin
000195982 7001_ $$aTůma, David
000195982 7001_ $$aŽítná, Helena
000195982 7102_ $$aVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
000195982 8564_ $$uhttp://knihovna.vugtk.cz/record/195982/files/A2_Pruvodni_zprava.pdf$$y(Sign. 51402)
000195982 8564_ $$uhttp://knihovna.vugtk.cz/record/195982/files/A2_Jiho%C4%8Desk%C3%BD%20kraj.zip
000195982 8564_ $$uhttp://knihovna.vugtk.cz/record/195982/files/A2_Zl%C3%ADnsk%C3%BD%20kraj.zip
000195982 910__ $$aABC039$$b51402
000195982 980__ $$aseda
000195982 985__ $$ariv